Aktivitetskalender

Randersegnens Amatørarkæologer

Aktivitetskalender

 

 

 

Foredragsrække under Folkeuniversitet

Kolindsunds arkæologi

 

De jordfaste oldtidslevn omkring Kolindsund er så talrige, at vi her, uden overdrivelse, står overfor en af de rigeste egne i landet. Fra selve ”Sundet” er registrerede oldsager yderst fåtallige, og de er for de flestes vedkommende middelalderlige eller af nyere dato.

Denne foredragsrække giver et overblik over nogle af de mere spændende fund fra området.

 

Lisbeth Wincentz ons. 24. oktober kl. 19-21:

•Slaraffenland i stenalderen

 

Det prædikat kan sættes på området omkring Kolindsund i et par tusinde år i ældre og yngre stenalder. Sundet var fyldt med "alt godt fra havet", og i baglandet var der masser af vildt. Bopladserne kunne lægges, hvor der var nem adgang til jagt og fangst og på samme tid god landskabelig beskyttelse i småvige og fjorde. Talrige bopladser og grave fra området vidner om dette. Aftenens foredrag vil vise de bedste fund, belyse historien om dem og fremlægge andres og egne tolkninger af dem.

 

Amanda Ellermann Trans ons. 31. oktober kl. 19-21:

•Albøge – brikker til et puslespil mellem vandvej og landevej

 

Albøge bliver nævnt for første gang i skriftlige kilder i 1469, men over 400 genstande som er fundet med metaldetektor vidner om, at Albøge har en meget længere historie. Lokaliteten er et godt eksempel på hvordan mange smukke enkeltgenstande, kan give os en mere samlet forståelse af området i yngre germansk jernalder og tidlig middelalder. De fleste fund er fra år 600 til 1100, men der er også spor efter endnu ældre bebyggelse i området.

 

Thomas Guntzelnick Poulsen ons. 7. november kl. 19-21:

•Dengang blodet flød på Kolindsund

 

Det kan være svært at forestille sig det en smuk forårsdag på Djursland, men i middelalderen var der blodige søslag lige midt på det nu drænede Kolindsund. Middelalderens historieskrivere Saxo og Snorre Sturlason skrev om søslag under kongerne Sven Estridsen (omkring 1060) og Valdemar den Store (omkring 1165). Selvom vi ikke kender til søslagene i detaljer, ved vi dog, at jyderne begge gange tabte til stærkere norske flådestyrker. Da Kolindsund i slutningen af 1800-tallet blev tørlagt og engarealerne pløjet, dukkede der sværd, økser og spyd frem af jorden. Mange af våbnene stammede fra begyndelsen af middelalderen og er formodentlig havnet i sundet, efter der blev udkæmpet voldsomme søslag der.

 

Mødested: Salen i Ældrecenter Thors Bakke, Møllegade 4, 8900 Randers C.

Tilmelding til Birthe Thorsen senest onsdag 10. oktober på btho48@outlook.com eller tlf.: 26 14 27 48. Oplys navn og tlf.nr. eller email samt hvilke foredrag man ønsker.

Pris pr. foredrag er 50 for medlemmer af Randersegnens Amatørarkæologer og 80 kr. for ikke-medlemmer. Betaling finder sted ved fremmødet til de enkelte foredrag. Ved fremmøde til flere foredrag, vil vi gerne bede om en samlet betaling.

Foredragsrækken er arrangeret i samarbejde med Randers Folkeuniversitet.

 

 

Vi passer på dine data

 

EU har vedtaget nye regler, så privatpersoner fremover er bedre beskyttet, når virksomheder og organisationer håndterer personoplysninger.

De nye regler trådte i kraft 25. maj 2018 og gælder i hele EU (smat EØS-landene). Man er automatisk omfattet af reglerne og behøver ikke at foretage sig noget. Alternativt – kontakt os enten på tlf.: 86408004 eller eske.thoegersen@sol.dk.

 

Regler for registrering af data

Randersegnens Amatørarkæologer er omfattet af de regler om behandling af data, der er fastsat i person-datalovgivningen, herunder EU's persondataforordning. Randersegnens Amatørarkæologer indhenter og videregiver kun oplysninger i det omfang, det er fastsat ved lov, og når det har betydning for dit medlemskab.

Langt de fleste oplysninger har du selv givet i forbindelse med din indmeldelse i Randersegnens Amatørarkæologer eller ved deltagelse i et af vores arrangementer. Det gælder fx oplysninger om navn, bopæl, fødselsdato, mail og telefonnummer, samt evt. mere følsomme oplysninger som fx allergier i forbindelse med spisning til et arrangement og lign.

 

Opbevaring af data

Randersegnens Amatørarkæologer opbevarer data digitalt hos kasserer og formand. Disse anvender udelukkende It-systemer, der til enhver tid er beskyttet af opdaterede antivirusprogrammer og firewalls.

 

Sletning af data

Randersegnens Amatørarkæologer er som tilskudsberettiget forening delvis forpligtet til at opbevare indbetalings- og persondata i en længere tidsperiode - også efter eventuelt ophør af medlemskab. Du kan til enhver tid anmode om at få dine persondata slettet, men det kan i nogle tilfælde vare lidt tid, før vi kan imødekomme anmodningen. Som følge af vores lovgivningsmæssige pligt til at opbevare indbetalings- og persondata i forbindelse med aftenskolevirksomhed, vil data først blive slettet i op til 2 hele regnskabsår efter det enkelte medlemskabs ophør. Har man som medlem ikke deltaget i aftenskolevirksomhed vil man blive slettet straks efter modtaget anmodning.

 

Hvad ved I om mig?

Du kan altid kontakte formand Eske Thøgersen på eske.thoegersen@sol.dk eller kasserer Birthe Thorsen btho48@outlook.com og få at vide hvilke oplysninger, vi har registreret om dig. Her kan du også rette, opdatere og indsende nye oplysninger til os for eksempel når du flytter eller får nyt telefonnummer.

Hvis du konstaterer, at Randersegnens Amatørarkæologer har mangelfulde eller fejlagtige oplysninger om dig, bedes du kontakte os, så vi kan rette det.

 

Du har ret til at klage

Du har mulighed for at klage over Randersegnens Amatørarkæologer behandling af dine oplysninger og data. Klagen sendes til formanden elle kassereren.

Hvis vi ikke sammen kan løse problemet – eller vi træffer en afgørelse, som du ikke er enig i – kan du klage til Datatilsynet: dt@datatilsynet.dk.

Du kan få mere at vide om persondatalovgivningen og EU's persondataforordning på www.datatilsynet.dk.

 

Hvis du har spørgsmål om vores persondatapolitik, er du også velkommen til at kontakte os.

 

Samtykke

Du skal vide, at Randersegnens Amatørarkæologer ikke må indhente oplysninger om dig fra tredjepart uden dit samtykke. Vi skal indhente dette samtykke skriftligt fra dig, og du har en uge til at svare på vores anmodning. Hvis du efterfølgende fortryder dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

 

Opdatering af persondatapolitik

Når lovgivningen ændres eller udviklingen af elektronisk databehandling gør det nødvendigt, vil Randeregnens Amatørarkæologer løbende opdatere denne persondatapolitik.

Hvis der sker større ændringer, vil vi informere om dette i vores medlemsblad og på vores hjemmeside.