Bliv Medlem

Randersegnens Amatørarkæologer

Bliv medlem

 

Der kræves ingen forudsætninger for at blive medlem.

 

Som medlem skal man naturligvis efterleve foreningens vedtægter og lige så naturligt skal man overholde de love, som er gældende for det arkæologiske område.

 

Som medlem kan du, i det omfang din tid tillader det, beskæftige dig med og deltage i de aktiviteter, som har din interesse.

 

Er du "ny" på det arkæologiske område, så vil foreningen efter bedste evne forsøge at vejlede dig, så du får den bedst mulige start på en spændende fritidsinteresse.

 

Foreningen vil naturligvis også forsøge at skabe rammerne for hyggeligt samvær og dermed forsøge, at skabe muligheder for fælles oplevelser.

 

Vi stræber endvidere efter at skabe gensidig inspiration og danne grundlaget for en bedre forståelse af den fortid, vi har vor oprindelse af.

 

 

Kontingent 2017

 

Årskontingent: kr. 240

 

Følgende medlemmer fra samme husstand: kr. 120

 

Pensionist: kr. 165

 

Studerende: kr. 165

 

 

Hvis du ønsker at blive medlem, kan det ske ved henvendelse til foreningens kasserer:

Birthe Thorsen, Tåstrupvej 38, Selling, 8370 Hadsten, Tlf.: 26 14 27 48

E-mail:

 

Det er endvidere muligt at tilmelde sig hos bestyrelsens medlemmer.

 

 

 

Som medlem af Randersegnens Amatørarkæologer opnår du følgende fordele:

 

Medlemsskab af Museumsklub Randers (Kulturhistorisk Museum) til halv pris (kr. 75). Medlemsskab giver gratis adgang til foredrag, rabat i museumsbutikken, gratis årbog (pris kr. 148) samt invitationer til udstillingsåbninger.

 

Specialpris for bladet Fund & Fortid på kr. 200 for årsabonnement. Bladet udgives af SDA (Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer). Bladet udkommer fire gange årligt og er rigt illustreret i farver.

 

Abonnement kan bestilles på mail til:mailto:kasserer@arkaeologi-sda.dk

 

Husk at oplyse, du er medlem af Randersegnens Amatørarkæologer.