Ekskursioner

Randersegnens Amatørarkæologer

Ekskursioner

 

 

Gennem årene har foreningen været på mange ekskursioner såvel herhjemme som i udlandet.

I udlandet har det været fantastiske ture til Italien, Ungarn, Frankrig, England og Sverige.

Herhjemme har der været ture til det meste af Danmark, men jo nok med ekstra mange i det Østjydske område.

Vi har besøgt udgravninger, udstillinger, kirker og et stort antal anlæg af forskellige typer.

Ud over de arkæologiske og kulturelle oplevelser, så har disse ture bidraget med mange gode sociale relationer, foreningens medlemmer i mellem.