Højvang

Randersegnens Amatørarkæologer

Højvang

 

 

KHM 1053 - HØJVANG 1

Højvang er et bopladsområde, dels fra ældre tragtbæger- og dels fra grubekeramisk kultur.

Lokaliteten er beliggende på den gamle fjordbred på vestsiden af Randers Fjord.

Udgravningen forløb over fire år fra 1998 til 2002 og med stor deltagelse af foreningens deltagelse.