Fuglsøgård Mose

Randersegnens Amatørarkæologer

Fuglsøgård Mose

 

 

Lidt vest for landsbyen Klattrup og ikke langt fra Mariager fjord, ligger lokaliteten Fuglsøgård Mose.

I forbindelse med dræningsarbejde stødte entreprenøren på en kraftig egeplanke et stykke nede i tørvelaget.

Museet blev tilkaldt og det blev starten på en omfattende og meget spændende udgravning af det, som skulle vise sig at være en offermose fra ældre jernalder.

I februar 2002 blev stedet besigtiget og arkæolog Reno Fiedel vurderede, at en arkæologisk undersøgelse ville være det rigtige at foretage

D. 9. februar blev der i silende regn foretaget prøvegravning, som afslørede at der i forbindelse med planken var mange håndstore- og lidt større sten, hvorimellem der var lerkarskår.

Der var nu helt klare tegn på menneskelig aktivitet og en udgravnig blev besluttet.

Udgravningen startede sidst i maj måned og sluttede først ved årets udgang.

Det blev en udgravning med mange udfordringer, dels for de professionelle, men så sandelig også for de amatører der deltog.

F.eks. skulle der pumpes vand hele tiden og som udgravningen skred frem, blev der ved at dukke anlæg op.

Anlæg som viste sig at være tørvegrave, hvor jernalderfolket havde gravet deres tørv for et par årtusinder siden, og hvor de efterfølgende havde nedsat det, som vi må betragte som offergaver.

Der blev udgravet større eller mindre skåsamlinger fra mere end hundrede forskellige kar, og i mange tilfælde blev der fundet skår fra hele, eller næsten hele kar. I mange af karene kunne der konstateres rester af de måltidsrester, som var nedsat i mosen som offergave.

Der blev fundet mange forskellige trægenstande, bl.a. køller og tøjrepæle.

Der blev endvidere fundet mange knogler og tænder fra ofrede dyr.