Udgravninger

Randersegnens Amatørarkæologer

Udgravninger

 

 

Arkæologiske udgravninger må kun foretages af anerkendte museer og betingelserne for at en amatør kan deltage er, at det sker med accept og under ledelse af det lokale museum.

Siden foreningens start i 1991 og frem til nu, har mange af foreningen medlemmer deltaget i adskillige af Museum Østjyllands (tidligere Kulturhistorisk Museum Randers) udgravninger.

I mange år har det været i samarbejde med og under ledelse af arkæolog Reno Fiedel.

Et frugtbart samarbejde der har givet mange af os amatører erfaring, indsigt og forståelse for den del af arkæologien, der foregår i felten

Foreningen har ligeledes haft gode og berigende relationer til museets øvrige medarbejdere.