Kastbjerg Å

Randersegnens Amatørarkæologer

Kastbjerg Å

 

 

MOE 00553 - Kastbjerg Å.

I sensommeren 2015 undersøgte musseet et område i Enslev Mose i forbindelse med et genopretningsprojekt

af Kastbjerg Å.

Under arbejdet med en genslyngning af åen fremkom der tegn på vejanlæg/vadesteder.

En prøvegravning under ledelse af arkæolog Bo Madsen viste 6 vejanlæg, hvoraf den yngste vej kunne dateres til vikingetid og den ældste til stenalder.

Enkelte af foreningens medlemmer deltog i prøvegravningen.

Fra starten af august 2016 og et par måneder frem blev et større felt undersøgt, og flere anlæg så dagens lys.

Ved undersøgelsen blev der fundet mange og spændende trægenstande fra jernalder og vikingetid.

Det blev ligeledes fundet skår fra et kar, som formentlig kan dateres til vikingetid.

De mange anlæg må alt anden lige betyde, at området må have haft vital betydning for samfærdslen over Kastbjerg Å gennem mange århundreder.

Også i 2016 deltog flere af foreningens medlemmer i undersøgelserne.

Nedenstående foto´s er fra 2016.