Stavnsager

Randersegnens Amatørarkæologer

Stavnsager

 

 

Stavnsager er en lokalitet i nærheden af landsbyen Moeskær på Djursland. For 20-25 år siden startede museets undersøgelser i området og foreningen har været med næsten fra starten.

Lokaliteten ligger i forbindelse med det aller inderste af fortidens Kolindsund. Mange undersøgelser gennem årene har vist, at der har været menneskelig aktivitet på stedet, helt fra bondestenalderen og til vikingetid / middelalder.

Der er udgravet vejanlæg, brønde, grubehuse og huse fra forskellige perioder; affaldsgruber og mærkelige konstruktioner med enorme mængder af varmesprængte sten.

Dertil kommer mange hundrede metalfund, som sammen med alt det andet, tyder på en lokalitet som dengang, før byen Randers opstod, må have haft en overordentlig vigtig betydning i området.

De mange fund viser, at området ikke blot har haft kontakter ned gennen Europa, men så langt som til Istanbul i Tyrkiet.

I Starten af februar 2017 åbner Museum Østjylland en særudstilling med titlen

FRA STAVNSAGER TIL KONSTANTINOBEL.