Kastbjerg Å 2017

Randersegnens Amatørarkæologer

Kastbjer Å 2017

 

 

I sensommeren 2017 blev der igen gravet ved kastbjerg Å

Der blev gravet under meget svære betingelser, dels p.g.a. meget store nedbørsmængder og så fordi man skulle grave i en dybde på niveau med åens overflade, ja måske endog lige under.

Det betød, at der skulle pumpes vand i store mængder og der skulle pumpes dagligt.

Det var tilmed meget besværligt at bevæge sig rundt i feltet.

Resultatet blev, at Nordens ældst kendte vej (ca. 2900 før o) består af store tilhugged planker.